De tweede periode: 1970 – 1974

Na een grote uittocht van de oprichters en spelers van het eerste uur krijgen de overblijvenden wijd uitzicht en maken duizelig, aarzelend én doelbewust een definitieve keuze voor locatietheater. Straattheater en soms land-schapstheater blijven elementen van belang. Het ontwerpen en hanteren van objecten wordt een kernactiviteit. De kunst van het improviseren wordt, vooral bij het straattheater, hartstochtelijk beleden (foto 54-62).Na het vertrek in 1970 van de oprichters en andere bewegers van het eerste uur werd Hein Vrasdonk de nieuwe artistiek leider. Reeds als speler en bewegingstrainer bracht hij een technisch zeer vaardige en op een aards natuurgevoel gebaseerde speelstijl binnen. Tijdens zijn tweejarig leiderschap werd een grote variatie van deels door hem ontworpen objecten gebruikt. De durf tot improviseren en een warsheid van vastgelegde composities kenmerkten zijn aanpak. Vrasdonk had ten bate van een productie in de Buurkerk van Utrecht in 1971 objecten ontworpen die het lichaam vergrootten en verlengden (foto 54-55).


foto54 foto55
Fotografie: Thomas Tol
Regie: Hein Vrasdonk
photo © 2008 Thomas Tol/Bewth
Fotografie: Thomas Tol
Regie: Hein Vrasdonk
photo © 2008 Thomas Tol/Bewth
(deze tekst is een samenvatting uit: BEWTH VOLTOOID samengesteld door Carol Schade en Ben Zwaal, met een tekstbijdrage van Klaske Bruinsma, en in 2005 verschenen bij uitgeverij THOTH te Bussum)
contact / links