De ontwikkeling van bewegingstheater Bewth

Bewth wordt over het algemeen gezien als een theatergroep die werkt met architectuur. Gebouwen zijn het uitgangspunt van de voorstelling en vervolgens de hoofdpersoon in die voorstelling. Elke productie is een unieke, in die zin dat bij elk volgend gebouw opnieuw begonnen wordt een voor dat gebouw specifieke voorstelling te ontwerpen.


Peter Eversmann beschrijft in Een theatergeschiedenis der Nederlanden het werk als volgt:

‘In wezen organiseert Bewth ontmoetingen tussen toeschouwers en een gebouw waarbij het esthetische, poëtische potentieel van de architectuur wordt blootgelegd met behulp van theatrale middelen. Het functionalistisch perspectief dat de toeschouwer gewend is te hanteren bij het omgaan met architectuur, verschuift doordat de nadruk gelegd wordt op de meer ongrijpbare kwaliteiten en de poëzie van een plek. De voorstellingen leiden tot een verhoogd bewustzijn van tijd, ruimte en architectuur door de esthetische dialoog waarin Bewth de toeschouwer betrekt.’

De manier waarop de groep leerde omgaan met gebouwen is fraai verzinnebeeld met deze foto 52

foto52
Fotografie: Jacques Evrard
photo © 2008 Jacques Evrard/Bewth


(deze tekst is een samenvatting uit: BEWTH VOLTOOID samengesteld door Carol Schade en Ben Zwaal, met een tekstbijdrage van Klaske Bruinsma, en in 2005 verschenen bij uitgeverij THOTH te Bussum)
contact / links