De vierde periode: 1984 – 2005

Het daglicht wordt een dragend element in de voorstellingen. De bewegingsacteurs krijgen weer een grotere rol en definiëren de ruimte. Nu worden ook moderne, nog in bedrijf zijnde gebouwen als voorstellingsruimte gekozen. De keus van de publieks-plekken blijft het belangrijkste beslissingsmoment bij het componeren van de voorstelling. Vaak wordt het publiek tezelfdertijd op meerdere plekken geplaatst waardoor de compositie van de voorstelling steeds gecompliceerder wordt. Er worden tentoonstellingen in musea ingericht, boeken gemaakt. De muziek neemt een steeds gestructureerdere ruimte in (foto 120-262)


De voorstellingen van 1984 en 1985 in de Oude Kerk betekenden voor een deel van ons publiek een teleur-stelling. De ruimtelijke en theatrale wonderen van het kunstlicht ontbraken zodat slechts de kale ruimte restte. Maar wát voor een ruimte, wát voor een helderheid, die zich, gescherpt door de handelingen van de spelers, met een op de millimeter wendbare tribune, met de kostuums van Hedy von Chrismar én de muziek van Leonard van Goudoever, Cor de Jong en Laurens Tan in hoofd en hart grifte van het wel ontvankelijke deel van het publiek (foto 120-122).

foto120 foto121 foto122
Fotografie: Maarten Brinkgreve
Regie: Ben Zwaal
Eerste daglichtvoorstelling
Kostuums: Hedy von Chrismar
photo © 2008 Maarten Brinkgreve/Bewth
Fotografie: Maarten Brinkgreve
Regie: Ben Zwaal
Eerste daglichtvoorstelling
Kostuums: Hedy von Chrismar
De kronen van restauratiearchitect C. Wegener Sleeswijk zijn inmiddels voor de duur van de voorstelling weggehaald; een voorbeeld van Bewthiaans opschonen van visuele vervuiling dat in meer of mindere mate altijd plaats vond in de te bespelen ruimtes. Zo zijn in de loop van de tijd o.m. tienduizenden stoelen door Bewth-armen weggedragen, opgestapeld, én teruggezet.
photo © 2008 Maarten Brinkgreve/Bewth
Fotografie: Maarten Brinkgreve
Regie: Ben Zwaal
Eerste daglichtvoorstelling
Kostuums: Hedy von Chrismar
photo © 2008 Maarten Brinkgreve/Bewth
(deze tekst is een samenvatting uit: BEWTH VOLTOOID samengesteld door Carol Schade en Ben Zwaal, met een tekstbijdrage van Klaske Bruinsma, en in 2005 verschenen bij uitgeverij THOTH te Bussum)
contact / links