De derde periode: 1974 – 1984

Het locatietheater wordt architectuurtheater, dat wil zeggen het gebouw wordt steeds meer het onderwerp van de voorstelling. De belichtings-proeven definiëren, meer dan de spelers, de gebouwen en het licht wordt ook steeds meer de hoofdrolspeler. De keuze van gebouwen richt zich, naast middeleeuwse kerken, vooral op leeg-staande industriële gebouwen. De speler wordt daardoor ook ‘klusser’ en komt minder aan spelen toe. De plaats waar het publiek komt te zitten en de weg waarlangs het binnenkomt bepalen structuur en volgorde van de voorstelling (foto 63-119).


In deze periode vond de omslag plaats van locatie-theater naar architectuurtheater. Letterlijk bleef het wel theater op locatie, maar nu vormde het gebouw, als zodanig, het uitgangspunt van de nog te ontwerpen voorstelling. Het gebouw meer beschouwd in zijn ruimtelijkheid dan in zijn historische, anekdotische of functionele aspecten, al speelden die natuurlijk ook mee. Deze derde periode vestigde de naam van Bewth als een groep die op zeer bijzondere plaatsen bijzondere producties maakte. De komst van Willem Hekkema, die na incidentele medewerking nu vast aan de groep verbonden werd, gaf daarbij de doorslag. De veelzijdige Hekkema heeft, vooral van 1974 tot 1985, een beslissende stempel op de groep gedrukt. Als ensceneur, inventeur, lichtontwerper, graficus en fotograaf. Om een gebouw, een concrete ruimte, tot vertrekpunt en inhoud van een voorstelling te maken was het noodzakelijk om zonder voor-opgezette ideeën en plannen te beginnen. Ter plekke liet men aandachtig het gebouw lijfelijk inwerken op alle zintuigen, om vervolgens tot een interpretatie te komen, die werd uitgedrukt met alle theatermiddelen en fantasie waarover de groep beschikte. Daarvoor waren aftastende proeven met beweging, licht, muziek en geluid, kleur en kostuum noodzakelijk. En dan volgde de belangrijkste beslissing in het wordings-proces van de voorstelling: de bepaling van de plaats van waaruit het publiek de voorstelling, en dus het gebouw, zou waarnemen.
(deze tekst is een samenvatting uit: BEWTH VOLTOOID samengesteld door Carol Schade en Ben Zwaal, met een tekstbijdrage van Klaske Bruinsma, en in 2005 verschenen bij uitgeverij THOTH te Bussum)
contact / links